Општина Илинден со реализација на капиталните инвестиции во населба Јака

Општина Илинден интензивно работи на реализација на повеќе капитални проекти во населба Јака со цел обезбедување на соодветни современи услови за живеење на грѓаните од тој дел на Општината.