Црвени рози за жените од Општина Илинден од градоначалникот Александар Георгиевски по повод 8-ми Март

Градоначалникот на Општина Илинден, Александар Георгиевски, со црвени рози им го честиташе празникот 8-ми март на припадничките на понежниот пол во општинската администрација.

ЈАВЕН ПОВИК за вклучување надворешен учесник Истражувач(Researcher) за потребите на проектот

„Патеки за зелени микро акредитиви:надградба и обновување на вештини на нискоквалификувани возрасни лица за доживотно учење“ – “Green Micro Credentials pathways: Upskill and Reskilling Low Skilled Adults for Lifelog Learning“ За спроведување на проектот „Патеки за зелени микро акредитиви:надградба и обновување на вештини на нискоквалификувани возрасни лица за доживотно учење“ – “Green Micro Credentials pathways:…