Локалниот совет за млади од општина Илинден одржа панел дискусија на тема „Младинско учество во процесот на носење одлуки во Парламентот и општините“

Денеска во просториите на Домот на култура во oпштина Илинден се одржа првата панел дискусија во организација на Локалниот Младиснки совет на Општина Илинден на тема „Младинско учество во процесот на носење одлуки во Парламентот и општините“.