Транспарентно, отворено и отчетно, нови предлози од граѓаните за Буџетот во 2023 година за модерна  и просперитетна Општина Илинден

Во рамки на проектот „Отворен ден во твојата Општина“, денеска остварена нова средба со граѓаните, предлозите се значајни во креирањето на иднината на Општина Илинден, преку имплементирање на идеите за идниот развој, заеднички го изготвуваме новиот Буџет за 2023 година.