Општина Илинден обeзбеди машина за пробивање на канализациски линии

Во насока на навремено и брзо одржување на  канализациските системи,  и подобрување на квалитетот  на комуналните услуги,  како и обезбедување на самстојност во  работата, ЈКП Водовод и Oпштина Илинден , набавија машина со која ќе се пробиваат запушените канализации. -Со оваа набавка  ќе се реши повеќегодишниот проблем, воедно ќе се намалат трошоците кои претпријатието ги…