Промовирани мерките од програмата „Економија на грижа”

Во организација на UNDP и Хуманитарното здружение на граѓани и лица со хендикеп „Илинден” во конференциската сала на Домот на култура „Илинден” се одржа информативна средба посветена на програмите, активностите и актуелните мерки од програмата „Економија на грижа”.