Почитувани,  

Во рамки на програмата на општина Илинденза реконстукција и санација на локални патишта и улици, се отпочна со реконстукција на дел од улица 11 на раскрсницата Кадино-Бунарџик-Миладиновци.

За таа цел ги известуваме граѓаните дека на овој дел од патот ќе има градежни активности и механизација како и ќе има режим на сообраќај со регулација на истиот, со што апелираме до Вас за внимателност при движење во сообраќајот.

Ви благодариме за соработката.