Prijavi problem

Известувања

Соопштение

Врз основа на член 22 од Законот за локалнатa самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/02), член 51 став 10 и член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр.199/14, бр.44/15, бр.193/15, бр.217/15, бр.31/16 и бр.163/16), Градоначалникот на општина Илинден го дава следното

Соопштение

Врз основа на член 22 од Законот за локалнатa самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/02), член 51 став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр.199/14, бр.44/15, бр.193/15, бр.217/15, бр.31/16 и бр.163/16) a во врска со член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр.199/14, бр.44/15, бр.193/15, бр.217/15, бр.31/16 и бр.163/16), Градоначалникот на општина Илинден го дава следното

Соопштение

Врз основа на член 22 од Законот за локалнатa самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/02), член 51 став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр.199/14, бр.44/15, бр.193/15, бр.217/15, бр.31/16 и бр.163/16) a во врска со член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр.199/14, бр.44/15, бр.193/15, бр.217/15, бр.31/16 и бр.163/16), Градоначалникот на општина Илинден го дава следното

Соопштение

Врз основа на член 22 од Законот за локалнатa самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/02) и член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр.199/14, бр.44/15, бр.193/15, бр.217/15, бр.31/16 и бр.163/16), Градоначалникот на општина Илинден го дава следното

С О О П Ш Т Е Н И Е

Утре 53-та седница на Советот на Општина Илинден

На 10.10.2016 година (пондеделник) со почеток во 12:00 часот, Советот на Општина Илинден ќе ја одржи 53-та редовна седница. Седницата ќе се  одржи во  конференциската сала на Домот на култура „Илинден“.

Известување

Се известуваат граѓаните од населените места Кадино и Мралино дека на ден 28.09.2016 година (среда) со почток од 10 до 17 часот ќе се врши асфалтирање на улица 10 во населеното место Кадино и ќе се изврши пренасочување на сообраќајот.

Седница на Советот на Општина Илинден

На 23.09.2016 година (петок) со почеток во 12:00 часот, во  конференциската сала на Домот на култура „Илинден“, Советот на Општина Илинден ќе ја одржи 52-та редовна седница со следниот дневен ред:

ИЗВЕСТУВАЊЕ!

Се известуваат сите земјоделци на тереторија на општина Илинден кои се зафатени од поплавата и силното невреме на 06.08.2016 година, потребно е да достават барање до Комисијата за процени на штети на земјоделски култури со седиште во Подрачна единица Гази Баба при МЗШВ до среда 07.09.2016 година во периодот од 8,30 до 16,30 часот.

Нова седница на Советот на Општина Илинден

На 31.08.2016 година (среда) со почеток во 12:00 часот, Советот на Општина Илинден ќе ја одржи 51-та редовна седница. Седницата ќе се  одржи во  конференциската сала на Домот на култура „Илинден“.

Известување

Се известуваат граѓаните од н.м. Мралино дека заради изведување на градежни работи на армирано-бетонски плочаст мост на локалниот пат Кадино-Мралино (улица бр.„1“), автобуската линија “63” ќе завршува и почнува на влезот во н.м Мралино.Изменетиот режим на сообраќај ќе важи до 31.08.2016 година.

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

ЛИТЕРАТУРНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ИЛИНДЕН 2018“
ilinden.gov.mk © 2013