Prijavi problem

Известувања

Нови e-mail адреси!

Нови e-mail адреси!

Поставени детски играчки во населено место Мршевци

Општина Илинден  продолжи со активностите за уредување на просторот во склоп на подрачното основно училиште "Браќа Миладиновци" во населеното место Мршевци...

Aнгажирани 30 невработени лица во Општина Илинден

Општина Илинден ангажираше 30 невработени лица од Агенцијата за вработување со што активно се вклучи во Проектот на Владата на Република Македонија за вработување евидентирани невработени лица...

САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВЛЕЗНИТЕ ЛОКАЛНИ ПАТИШТА ВО ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Општина Илинден согласно Програмата за санација и реконструкција на локалните патишта, продолжува со градежните работи за надградба и асфалтирање на патната инфраструктура на територија на Општината...

Предлог Урбанистички план - Карагач

Во тек е спроведувањето на Јавна анкета за Предлог план - Измена и дополна на Урбанистички план вон населено место за производство, сервиси, комерцијални и деловни намени – локалитет  Карагач, урбани блокови 5,6 и 9 општина Илинден 2008 – 2018...

Известување и покана за учество за Меѓународна Литературна Манифестација „ИЛИНДЕН“

Општина Илинден годинава по десетти јубилеен пат организира Меѓународна Литературна Манифестација „ИЛИНДЕН“ која ќе се одржи на 14-16 мај 2009 година...

БЕСПЛАТНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

Општина Илинден во соработка со Министерството за здравство и ЈЗО Завод за Здравствена заштита на ден  27.03.2009 година (Петок) во периодот од 08-16 часот ќе ја спроведе акцијата "Здравје за сите"...

Ново детско игралиште во населено место Миладиновци

Општина Илинден согаласно Планот и Програмата за реконструкција и изградба на спортски и детски иралишта, изгради ново детско игралиште во населеното место Миладиновци...

Проект: Образование

Општина Илинден со цел да обезбеди по квалитетни услови за работа како и подобар квалитет на образовниот процес, го реализира проектот Реконструкција и доградба на О.У.Гоце Делчев во Нас. Илинден...

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Инвестициските патишта водат кон општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013