Prijavi problem

Известувања

Предлог Урбанистички план - Карагач

Во тек е спроведувањето на Јавна анкета за Предлог план - Измена и дополна на Урбанистички план вон населено место за производство, сервиси, комерцијални и деловни намени – локалитет  Карагач, урбани блокови 5,6 и 9 општина Илинден 2008 – 2018...

Известување и покана за учество за Меѓународна Литературна Манифестација „ИЛИНДЕН“

Општина Илинден годинава по десетти јубилеен пат организира Меѓународна Литературна Манифестација „ИЛИНДЕН“ која ќе се одржи на 14-16 мај 2009 година...

БЕСПЛАТНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

Општина Илинден во соработка со Министерството за здравство и ЈЗО Завод за Здравствена заштита на ден  27.03.2009 година (Петок) во периодот од 08-16 часот ќе ја спроведе акцијата "Здравје за сите"...

Ново детско игралиште во населено место Миладиновци

Општина Илинден согаласно Планот и Програмата за реконструкција и изградба на спортски и детски иралишта, изгради ново детско игралиште во населеното место Миладиновци...

Проект: Образование

Општина Илинден со цел да обезбеди по квалитетни услови за работа како и подобар квалитет на образовниот процес, го реализира проектот Реконструкција и доградба на О.У.Гоце Делчев во Нас. Илинден...

Пријавете дефект на уличното осветлување

Почитувани граѓани,
Со цел да се подобри квалитетот, како и навремено да се отстранат дефектите на уличното осветлување...

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДОГРАДБА НА НОВИ УЧИЛНИЦИ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВО н.ИЛИНДЕН

Со цел да се обезбедат квалитетни услови за работа како и подобар квалитет на образовниот процес, општина Илинден ги отпочна градежните работи за реализација на проектот за реконструкција и доградба на основното училиште Гоце Делчев во населба Илинден...

Известување за изработка на урбанистички планови-за лоцирање на фарми

Со цел обезбедување јавност во постапката за планирање на  просторот во општина Илинден,  ги известуваме граѓаните и правните субјекти кои се занимаваат со земјоделска дејност дека во тек е изработка на Програма за...

Проект: Телефонот ѕвони два пати

Општина Илинден стартуваше со проектот "Телефонот ѕвони два пати" отворена телефонска линија број 2571 703.

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Континуирано инвестираме во подобар и поквалитетен живот за сите во општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013