Prijavi problem

Известувања

Јавна расправа - Урбанистички Планови/ОКТА

  Општина Илинден ја известува заинтересираната јавност дека во согласност со Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија бр.51/05 и бр.137/07) и Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Илинден за 2009 година објавена во Службен гласник бр.15 од декември 2009 година, со арх.број 07-464/4 од 13.03.2009 година, е подготвен : 

German and English Homepages now online!

After redesigning our Homepage in July 2009, news in English and German language will be now updated permanently!

Nach der Überarbeitung unserer Webseite im Juli 2009, werden ab sofort Nachrichten in Deutscher und Englischer Sprache regelmäßig aktualisiert!

УСВОЕН БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2010 ГОДИНА

  Советот на Општина Илинден на својата 12 седница го усвои Буџетот на Општина Илинден за 2010 година кој изнесува 305.250.000,00 денари кој е најголем во 13 годишното постоење на општина Илинден. 

Спортската сала „Гоце Делчев“ од 16. Јануари почнува со работа

 После завршените работни активности за обновување на спортската сала „Гоце Делчев“, од 16.Јануари со почеток од 10 час отпочнува пак со работа по познатиот редослед на термини.

НАМАЛЕНА ЦЕНАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ - КОМУНАЛИИ ВО ОПШТИНА ИЛИНДЕН

  Општина Илинден донесе Одлука за намалување на висината на комуналиите  односно надоместокот за уредување на градежното земјиште за 25 %.

ОПШТИНСКИ ИНФОРМАТОР - НОВИОТ ТРЕТИОТ БРОЈ ДОСТАПЕН ЗА ПРЕВЗИМАЊЕ

 Новиот број, третиот, на Општинскиот Информатор е од денес достапен за превзимање.

Избрани нови Месни заедници во Општина Илинден

 Во Општина Илинден со почеток од 07-15 часот на 15. ноември 2009 година во населни места: Илинден, Марино, Кадино, Бунарџик, Ајватовци, Миладиновци, Бучинци и Дељадровци се изврши избор на нови челенови на советите на месни заедници.

Распишан избор за нови Месни заедници

 Со донесување на Одлука,Градоначалникот на Општина Илинден г-дин.Жика Стојановски, распиша избори за членови на советите на  11  Месни заедници на територија на општина Илинден.

Вториот Број на Општинскиот Информатор за превзимање

Општина Илинден од Јули 2009 година издава периоден „Општински Информатор“.

Нови водомери со далечинско отчитување

  Општина Илинден во соработка со Јавното претпријатие Водовод ,,Илинден”, започна со Проектот Поставување на нов тип водомери со далечинско отчитување, како една од мерките за намалување на трошоците и загубите на вода во водоснабдителниот систем. 

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Инвестициските патишта водат кон општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013