Prijavi problem

Известувања

Приказ на трасата за велосипедската трка на Спортскиот викенд 2010!

   Во следниот графички приказ можете да ја видете трасата за велосипедската трка на Спортскиот викенд 2010 на која ќе се натпреваруват тркачи од следните категории:

Познати двојките за фудбалскиот турнир на Спортскиот викенд 2010!

 На ждрепката за натпреварите на фудбалскиот турнир присуствуваше Градоначалникот на Општина Илинден г-дин. Жика Стојановски како и сите претставници на фудбалските клубови, кој ќе земат учество на првиот општински турнир во фудбал на Спортскиот викенд 2010 по повод Патронен празник на Општина Илинден 2ри Август „Илинден“.

Првиот натпревар ќе се одигра на ден 24. Јули 2010 (сабота) со почеток од 10 час помеѓу екипите на ФК Миладиновци и ФК Марино на новото фудбалско игралиште во н.м. Марино!

Финалните натпревари отпочнуват во недела, 25 Јули, со почеток од 17 час.

Секоја прва Сабота работна!

Администрацијата на Општина Илинден од Јуни 2010 година одпочна да работи со полно работно време секоја прва сабота во месецот.

Целта е да се подобри ефикасноста во работењето на Општината и на граѓаните да им се овозможи навремена и поквалитетна услуга. На овој начин сите жители на Општина Илинден кои поради работните обврски во текот на неделата не успеваат да ги завршат обврските што ги имаат во општинските служби, тоа ќе можат да го сторат од сега во првата сабота во месецот.

Трибина на Министерството за правда пред зградата на општината - сабота 3. Јули

  Почитувани граѓани, 

Ве известуваме дека на ден 03.07.2010 год. (сабота) со почеток во 11.00 часот пред зградата на општина Илинден ќе се одржи отворена трибина на Министерството за правда.

Започна применувањето на новиот Правилник за систематизација на работните места на општинската администрација на општина Илинден

 Врз основа на добиената согласност бр.04-1166/3 од Агенцијата за државните службеници, во општина Илинден започна да се применува новиот Правилник за систематизација на работните места на општинската администрација на општина Илинден бр.04-1166 донесен од Градоначалникот на општина Илинден согласно Одлуката за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација бр.07-674/3 донесена од Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 22.03.2010 година.

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ПО УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК-17

  Се известуваат граѓаните и правните лица од конкретното подрачје опфатено со  Нацрт на Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од Кадино – Блок 17, измена и дополна, 2010-2020, општина Илинден, дека Градоначалникот на Општина Илинден донесе Одлука за организирање

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

по Нацрт на Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од Кадино – Блок 17, измена и дополна, 2010-2020,општина Илинден. 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ПО УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА РАФИНЕРИЈА НА НАФТА „ОКТА“ - МИЛАДИНОВЦИ

  Се известуваат граѓаните и правните лица од конкретното подрачје опфатено со  Нацрт наУрбанистички план вон населено место Миладиновци за индустриски комплекс Рафинерија на нафта „ОКТА“ - Миладиновци,  општина Илинден, плански период  2009-2019 година, дека Градоначалникот на Општина Илинден донесе Одлука за организирање

 ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

по Нацрт на Урбанистички план вон населено место Миладиновци за индустриски комплекс Рафинерија на нафта „ОКТА“ - Миладиновци,  општина Илинден, плански период  2009-2019 година.

Новиот Општински Информатор Број 5-Маj 2010г. објавен!

Почитувани граѓани,

со чест ви го презентираме најновиот Број на нашиот Општински Информатор.

Квалитет на амбиентен воздух - месечен извештај Април 2010

  Во Општина Илинден, со цел да се следи квалитетот на амбиентниот воздух во околината на Рафинеријата за преработка на нафта ОКТА, се инсталираа и поставија две мониторинг станици за мерење на квалитетот на амбиентниот воздух.

Двете станици во општина Илинден се поставени во месец јануари 2008 година.

Oтпочна Проектот “Транспарентна општина”

Општина Илинден во соработка со Заедницата на единиците на локални самоуправи (ЗЕЛС) и со поддршка на УСАИД, отпочна со реализација на Проектот Транспарентна општина.

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Инвестициските патишта водат кон општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013