Prijavi problem

Известувања

Државен автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух - Месечен извештај Септември 2010

 Во Општина Илинден, со цел да се следи квалитетот на амбиентниот воздух во околината на Рафинеријата за преработка на нафта ОКТА, се инсталираа и поставија две мониторинг станици за мерење на квалитетот на амбиентниот воздух.

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека Градоначалникот на Општина Илинден согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл.весник на Р.М. бр.13/2006, бр.86/2008 и бр.6/2010) за службено лице кое ќе посредува и ќе укажува помош при остварувањето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер ги овласти следните лица:

Пријавување на комунални проблеми преку интернет!

 Во соработка со УСАИД - Проект за локална соработка, општина Илинден воведува нова можност за граѓаните на општина Илинден да бидат во постојaна комуникација со општинската администрација, со цел да се подобри комуникацијата, јавниот сервис и јавните услуги на општината.

Со Проектот „Е-Општина Пријави Проблем“ се дава на граѓанинот можност да пријави проблем преку интернет и така да оствари директна и ефикасна комуникација со општината. 

Преку директната адреса www.servis.ilinden.gov.mk или преку интернет страницата на општината www.ilinden.gov.mk, се доаѓа на платформата каде се наоѓа формуларот за пријавување проблеми. 

Службен гласник на Општина Илинден Бр.12

Службен гласник на Општина Илинден Бр.12, октомври 2010 година

Ослободени граѓаните на Општина Илинден од плаќање на водниот надомест за одводнување

Општина Илинден интензивно работи на редовното чистење и одржување на каналската мрежа со запазување на профилите на каналите и нивелацијата на теренот со цел одводните канали кои се наоѓаат на територија на општината нормално да функционираат во прифаќањето и одведувањето на атмосферските води, како и намалување на нивото на подземните води, со што ќе се допринесе до заштита од поплавување на домаќинствата и земјоделското земјишта.

Секоја прва Сабота работна!

 Администрацијата на Општина Илинден од Јуни 2010 година одпочна да работи со полно работно време секоја прва сабота во месецот.

Државен автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух - Месечен извештај Август 2010

 Во Општина Илинден, со цел да се следи квалитетот на амбиентниот воздух во околината на Рафинеријата за преработка на нафта ОКТА, се инсталираа и поставија две мониторинг станици за мерење на квалитетот на амбиентниот воздух.

ИЗВЕСТУВАЊЕ - ЈКП „ВОДОВОД“ ИЛИНДЕН

Јавното Комунално Претпријатие "Водовод" н.м. Илинден ги известува граѓаните од улица 9, ул.11 и ул.19 во населено место Илинден, дека во периодот од 23:00 часот на ден 16.08.2010 година до 11:00  часот на ден 17.08.2010 година ќе има прекин на водоснабдувањето поради интервенција на главната водоводна линија.

Бесплатен автобуски превоз на Автобусите на ЈСП Скопје по повод Патронен празник на Општина Илинден "Илинден 2-ри Август"

Распоред на движење на Автобусите на ЈСП Скопје на линија 66 за ден

29.07.2010 година (четврток).

Поаѓање од пред Транспортниот Центар до Дељадровци во временските интервали:

ПОКАНА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН 2-ри АВГУСТ “ИЛИНДЕН”

  По повод патрониот празник на Општина Илинден “Илинден” 2-ри Август, Ве покануваме на 29.07.2010 година (четврток) со почеток во 20 часот во манастирскиот комплекс “Свети Ѓорѓија” во Дељадровци на општонародниот собир под мотото: "со Илинден традицијата продолжувa"

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Инвестициските патишта водат кон општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013