Prijavi problem

Известувања

Квалитет на амбиентен воздух - месечен извештај Јануари 2010

Во Општина Илинден, со цел да се следи квалитетот на амбиентниот воздух во околината на Рафинеријата за преработка на нафта ОКТА, се инсталираа и поставија две мониторинг станици за мерење на квалитетот на амбиентниот воздух.

РАБОТНИ СРЕДБИ СО АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 Под мотото "Заедничка соработка за заеднички успех" агенцијата за Kатастар  ја спроведува акцијата Отворено со катастар во соработка со општина Илинден.

УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ЗА ИЗГРАДБА НА 4 НОВИ ТЕНИСКИ ИГРАЛИШТА

Општина Илинден ги отпочна градежните активности за уредување на просторот за реализација на проектот ,,Изградба на 4 тениски игралишта”.

РЕНОВИРАЊЕ И МОДЕРНИЗИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО И ПОДРАЧНИТЕ УЧИЛИШТА "РИСТО КРЛЕ"

 Општина Илинден во насока на реновирање и модернизирање на училишните простории и згради, се со цел на учениците да им се обезбедат квалитетни услови за реализирање на наставната програма како и да се подигнат нормите, вредностите и стандардите во образованието, реализира неколку активности.

УРБАНИЗИРАЊЕ НА НОВ ПРОСТОР ВО ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Општина Илинден посветува големо внимание и превзема активности во функција на создавање на услови за поволна бизнис клима и овозможување на нови инвестиции.

Во таа насока на својата 14 седница на Совет донесе Одлука за усвојување на нов урбанистичкиот план вон населено место Кадино Локалитет 19.

Отпочната постапка за ИСО стандардизација на Општина Илинден

Општина Илинден отпочна со постапката за имплементација на Системот за менаџмент за квалитет односно воведување на ИСО 9001:2008 стандардот во локалната самоуправа.

РЕШЕНИЈА И МЕРКИ ЗА ПОВИСОКИ ЕКОЛОШКИ СТАНДАРДИ ВО ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Општина Илинден во рамките на своите надлежности активно работи на концептот за заштита на животната средина од загадувањето од ОКТА како еден од најголемите загадувачи.

Годишен план за јавни набавки во 2010 година на Општина Илинден

 Општина Илинден го објавува годишниот план за јавни набавки во 2010 година

Јавна расправа - Урбанистички Планови/ОКТА

  Општина Илинден ја известува заинтересираната јавност дека во согласност со Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија бр.51/05 и бр.137/07) и Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Илинден за 2009 година објавена во Службен гласник бр.15 од декември 2009 година, со арх.број 07-464/4 од 13.03.2009 година, е подготвен : 

Спортската сала „Гоце Делчев“ од 16. Јануари почнува со работа

 После завршените работни активности за обновување на спортската сала „Гоце Делчев“, од 16.Јануари со почеток од 10 час отпочнува пак со работа по познатиот редослед на термини.

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Континуирано инвестираме во подобар и поквалитетен живот за сите во општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013