Prijavi problem

Известувања

Службен гласник за месец декември 2010

 Почитувани, со еден клик на следната патека, можете да ги прегледате Службените гласници на Општина Илинден.

Општина Илинден доби кредитен рејтинг

 Општина Илинден обезбеди кредитен рејтинг во соработка со УСАИД во рамките на проектните активности на Проектот за локални самоуправи во Македонија (МЛГА).

Со изготвувањето и добивањето на кредитниот рејтинг, Општина Илинден е едната од првите општини која ќе излезе на пазарот на капитал, со издавање на општински обврзници.

Најава! Општински Информатор број 7

  • Комплетна санација на надвозникот на влезот на Општина Илинден
  • Нова модерна лабораторија по технички науки во ОУ „Гоце Делчев“
  • Финансирање на најдобрите проекти
  • Вложувајќи во инфраструктурата Општината ги следи инвеститорите
  • и многу повеќе!

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ЈКП ВОДОВОД ИЛИНДЕН ДО ГРАЃАНИТЕ

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ ГРАЃАНИ КОРИСНИЦИ НА УСЛУГИТЕ НА ЈКП "ВОДОВОД" ИЛИНДЕН ДЕКА УПЛАТАТА НА СМЕТКИТЕ ЗА ВОДА ОТСЕГА МОЖЕ ДА СЕ ВРШИ И ВО ФИЛИЈАЛИТЕ НА СТОПАНСКА БАНКА.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! ПРОМЕНА НА СООБРАЌАЈЕН РЕЖИМ НА ЛОКАЛНИОТ ПАТ АЈВАТОВЦИ-МРШЕВЦИ

Се известуваат граѓаните на Општина Илинден дека поради асфалтирање на локалниот пат Ајватовци-Мршевци а поради обезбедување на соодветна безбедност на сообраќајот и изведбата истата ќе биде затворена за сообраќај во период од ден 12.11.2010 г. (петок) до завршување на работните активности.

Јавна презентација за Стратегиска оцена на животната средина за потисен цевковод

Врз основа на Инвестиционата програма со акционен план за планирање, изградба и развој на Технолошко индустриски развојни зони во Република Македонија усвоена од страна на Владата на Република Македонија , Дирекцијата за ТИРЗ превзеде активности за реализација на истата.

Државен автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух - Месечен извештај Октомври 2010

 Во Општина Илинден, со цел да се следи квалитетот на амбиентниот воздух во околината на Рафинеријата за преработка на нафта ОКТА, се инсталираа и поставија две мониторинг станици за мерење на квалитетот на амбиентниот воздух.

Двете станици во општина Илинден се поставени во месец јануари 2008 година.

Јавен Повик - Информативна трибина со „БОРКА“ за борба против рак

 Здружението за борба против рак „БОРКА - за секој нов ден“ од Скопје во месец октомври 2010г. светски месец за борба против рак на дојка, има намера да спроведе многу активности  за подигање на свеста кај жените за потребата од спроведување на редовни прегледи, со цел рана детекција на ракот на дојка, како основен предуслов за негово успешно лекување.

Известување! Промена на сообраќајен режим во н.м. Илинден на ден 30 и 31 Октомври!

 Се известуваат граѓаните на Општина Илинден дека поради санација односно асфалтирање на надвозникот на Улица 2 во н.м. Илинден (месност „Плац“) истиот патен правец ќе биде затворен за сообраќај во деновите 30 и 31.10.2010 (сабота и недела), во периодот од 08 до 18 часот.

Сообраќајот во горенаведениот период ќе биде пренасочен преку автопатот.

Санација на железнички премин во н.м. Миладиновци!

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека на ден вторник, 19.10.2010 година заради санација на железничкиот премин во н.м. Миладиновци,  сообраќајниот режим ќе биде пренасочен преку н.м.Текија и н.м. Дељадровци во периодот од 9 до 13 часот.

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Инвестициските патишта водат кон општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013