Prijavi problem

Известувања

Новиот Општински Информатор Број 5-Маj 2010г. објавен!

Почитувани граѓани,

со чест ви го презентираме најновиот Број на нашиот Општински Информатор.

Квалитет на амбиентен воздух - месечен извештај Април 2010

  Во Општина Илинден, со цел да се следи квалитетот на амбиентниот воздух во околината на Рафинеријата за преработка на нафта ОКТА, се инсталираа и поставија две мониторинг станици за мерење на квалитетот на амбиентниот воздух.

Двете станици во општина Илинден се поставени во месец јануари 2008 година.

Отпочнат Проектот “Подигање на управувачките и финансиските капацитети на месните самоуправи во општините во Р.Македонија”

Општина Илинден во соработка со Центарот за Локален развој и транспарентно владеење (ЦЛРТВ), со поддршка од Институтот отворено општество од Будимпешта-Р.Унгарија, отпочна со реализација на Проектот  "Подигање на управувачките и финансиските капацитети на месните самоуправи во општините во Р.Македонија".

Oтпочна Проектот “Транспарентна општина”

Општина Илинден во соработка со Заедницата на единиците на локални самоуправи (ЗЕЛС) и со поддршка на УСАИД, отпочна со реализација на Проектот Транспарентна општина.

ОПШТИНСКИ ИНФОРМАТОР - НОВИОТ ЧЕТВРТИОТ БРОЈ ДОСТАПЕН ЗА ПРЕВЗИМАЊЕ

 Новиот број, четвртиот, на Општинскиот Информатор е од денес достапен за превзимање.

 

Информаторот е во PDF Формат достапен, со еден клик на графиката ќе можете да го превземете, доколку имате инсталирано ADOBE READER на вашиот компјутер.

 

 

Квалитет на амбиентен воздух - месечен извештај Јануари 2010

Во Општина Илинден, со цел да се следи квалитетот на амбиентниот воздух во околината на Рафинеријата за преработка на нафта ОКТА, се инсталираа и поставија две мониторинг станици за мерење на квалитетот на амбиентниот воздух.

РЕНОВИРАЊЕ И МОДЕРНИЗИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО И ПОДРАЧНИТЕ УЧИЛИШТА "РИСТО КРЛЕ"

 Општина Илинден во насока на реновирање и модернизирање на училишните простории и згради, се со цел на учениците да им се обезбедат квалитетни услови за реализирање на наставната програма како и да се подигнат нормите, вредностите и стандардите во образованието, реализира неколку активности.

УРБАНИЗИРАЊЕ НА НОВ ПРОСТОР ВО ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Општина Илинден посветува големо внимание и превзема активности во функција на создавање на услови за поволна бизнис клима и овозможување на нови инвестиции.

Во таа насока на својата 14 седница на Совет донесе Одлука за усвојување на нов урбанистичкиот план вон населено место Кадино Локалитет 19.

Отпочната постапка за ИСО стандардизација на Општина Илинден

Општина Илинден отпочна со постапката за имплементација на Системот за менаџмент за квалитет односно воведување на ИСО 9001:2008 стандардот во локалната самоуправа.

РАБОТНИ СРЕДБИ СО АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 Под мотото "Заедничка соработка за заеднички успех" агенцијата за Kатастар  ја спроведува акцијата Отворено со катастар во соработка со општина Илинден.

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Континуирано инвестираме во подобар и поквалитетен живот за сите во општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013