Prijavi problem

Известувања

УРБАНИЗИРАЊЕ НА НОВ ПРОСТОР ВО ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Општина Илинден посветува големо внимание и превзема активности во функција на создавање на услови за поволна бизнис клима и овозможување на нови инвестиции.

Во таа насока на својата 14 седница на Совет донесе Одлука за усвојување на нов урбанистичкиот план вон населено место Кадино Локалитет 19.

Отпочната постапка за ИСО стандардизација на Општина Илинден

Општина Илинден отпочна со постапката за имплементација на Системот за менаџмент за квалитет односно воведување на ИСО 9001:2008 стандардот во локалната самоуправа.

РЕШЕНИЈА И МЕРКИ ЗА ПОВИСОКИ ЕКОЛОШКИ СТАНДАРДИ ВО ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Општина Илинден во рамките на своите надлежности активно работи на концептот за заштита на животната средина од загадувањето од ОКТА како еден од најголемите загадувачи.

Годишен план за јавни набавки во 2010 година на Општина Илинден

 Општина Илинден го објавува годишниот план за јавни набавки во 2010 година

Јавна расправа - Урбанистички Планови/ОКТА

  Општина Илинден ја известува заинтересираната јавност дека во согласност со Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија бр.51/05 и бр.137/07) и Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Илинден за 2009 година објавена во Службен гласник бр.15 од декември 2009 година, со арх.број 07-464/4 од 13.03.2009 година, е подготвен : 

Спортската сала „Гоце Делчев“ од 16. Јануари почнува со работа

 После завршените работни активности за обновување на спортската сала „Гоце Делчев“, од 16.Јануари со почеток од 10 час отпочнува пак со работа по познатиот редослед на термини.

German and English Homepages now online!

After redesigning our Homepage in July 2009, news in English and German language will be now updated permanently!

Nach der Überarbeitung unserer Webseite im Juli 2009, werden ab sofort Nachrichten in Deutscher und Englischer Sprache regelmäßig aktualisiert!

УСВОЕН БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2010 ГОДИНА

  Советот на Општина Илинден на својата 12 седница го усвои Буџетот на Општина Илинден за 2010 година кој изнесува 305.250.000,00 денари кој е најголем во 13 годишното постоење на општина Илинден. 

НАМАЛЕНА ЦЕНАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ - КОМУНАЛИИ ВО ОПШТИНА ИЛИНДЕН

  Општина Илинден донесе Одлука за намалување на висината на комуналиите  односно надоместокот за уредување на градежното земјиште за 25 %.

ОПШТИНСКИ ИНФОРМАТОР - НОВИОТ ТРЕТИОТ БРОЈ ДОСТАПЕН ЗА ПРЕВЗИМАЊЕ

 Новиот број, третиот, на Општинскиот Информатор е од денес достапен за превзимање.

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ПАТИШТА ВОДАТ КОН ОПШТИНА ИЛИНДЕН
ilinden.gov.mk © 2013