Prijavi problem

Инфо

04.04.2016 |

Објава за отуѓување на 5 градежни парцели за изградба на лесна и незагадувачка индустрија

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Г2–Лесна и незагадувачка индустрија, Г3-Сервиси, Г4-Стоваришта со компатибилни класи на намени Б1, Б2 и Б4

18.03.2016 |

Објава за отуѓување на градежно земјиште за домување во станбени куќи

Нова објава за парцели во новата населба „Јака“ со  намена за изградба на А1- домување во станбени куќи со компатибилни класи на намени: Б1, В1 и Д3. По пат на електронско јавно наддавање - Пријавите за учество на јавното наддавање можат да се достават до 08.04.2016 година. 

07.03.2016 |

Календар на настани 2018 година

Во текот на 2018 година следуват следни културни активности, манифестации и други свечености:

25.12.2015 |

Донесен Буџетот на Општина Илинден за 2016 година

Советот на Општина Илинден го донесе Буџетот на Општината за 2016 година што изнесува 518.683.000,00 денари, или околу 8,5 милиони евра. При донесувањето на буџетот применет е партиципативниот принцип на буџетирање при поставувањето на приоритетите на локалната заедница.

22.12.2015 |

Донесени нови урбанистички планови за Илинден, Марино и Кадино со вкупна површина од 700 хектари

Советот на Општина Илинден ги донесе новите урбанистички планови за Илинден, Маринo и Кадино со вкупна површина од 700 хектари.

12.12.2015 |

Прес на градоначалникот на Општина Илинден, м-р Жика Стојановски: Во патната инфраструктура ќе бидат вложени 146 милиони денари

Прес на градоначалникот на Општина Илинден, м-р Жика Стојановски: Во патната инфраструктура ќе бидат вложени 146 милиони денари

13.10.2015 |

Интервју со м-р Жика Стојановски, градоначалник на Општина Илинден: Со новите фабрики ја намаливме невработеноста на 12 %

„Успешна инвеститорска дестинација“, „Економски тигар во регионот“ се само дел од епитетите што често ги среќаваме во медиумите, а се однесуваат на Општина Илинден. Благодарејќи на многубројните инвестиции и отворањето на нови работни места оваа Општина која што е позната по примената на иновативен пристап во работењето, последниве години зазема почесно место на сите релевантни бизнис мапи. Но, што е уште позначајно локалните економски политики продонесоа Општина Илинден денес да има невработеност од 12 %, што е најмала стапка на невработеност забележана во нашата земја. Сето ова е причина за разговор со првиот човек на оваа општина, градоначалникот м-р Жика Стојановски.

07.10.2015 |

Се градат, амбуланта, градинка, канализација, улици...

Во Општина Илинден во тек реализација на повеќе капитални проекти од големо значење за жителите на сите 12 населени места.

25.08.2015 |

Прес конференција - Капитални инвестиции во Образованието во Општина Илинден

Образованието претставува една од најзначајните области за развој, и фактор на современиот раст. Инвестирањето, осовременувањето и унапредувањето на квалитетот на образовниот процес  е главен двигател за одржлив економски и социјален развој на локалната заедница.

15.08.2015 |

Предадена во употреба фекална канализација со пречистителна станица во Кадинo, Општина Илинден

Претседателот на Владата на Република Македонија, Никола Груевски, министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски и градоначалникот на Општина Илинден, Жика Стојановски на свечен начин, во присуство на поголем број граѓани предадоа во употреба нов сегмент од фекалната канализација во Кадино, кој опфаќа изградба на пречистителна станица со капацитет од 1250 еквивалент-жители и канализациски систем во должина од 3.300 метри.

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Свечено одбележан Денот на општина Илинден "Илинден 2-ри Август“
ilinden.gov.mk © 2013