Prijavi problem

Инфо

23.08.2016 |

Рехабилитација на локалниот пат Миладиновци-Текија-Дељадровци во должина од 4.000 метри

Во рамките на реализацијата на проектот Подобрување на патната инфраструктура - изградба, реконструкција, санација и рехабилитацијата на локалните улици и патишта, во тек е реализација на капиталниот проект Рехабилитација на локалниот пат Миладиновци-Текија-Дељадровци во должина од 4.000 метри.

29.06.2016 |

Дом за стари лица вреден 4,5 милиони евра почна да се гради во Општина Илинден

Во присуство на поголем број граѓани во нас. Илинден, во Општина Илинден на свечен начин беше поставен камен-темелник на Дом за стари лица-Дом за живеење и нега „Втора младост“. Камен-темелникот го поставија градоначалникот на Општина Илинден, Жика Стојановски и инвеститорот, сопственикот на градежната компанија „Адора инженеринг“, д-р Ванчо Чифлиганец.

15.06.2016 |

Во Марино и во Миладиновци се градат нови домови на културата

Општина Илинден  во насока на развој на културата, зачувување и негување на културните вредности, почна со изградба на нови домови на култура во населените места Марино и Миладиновци.

04.04.2016 |

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАЈДОБРА ФОТОГРАФИЈА

Општина Илинден распишува конкурс за избор на најдобра фотографија со мотиви од Општината, поради што ги поканува сите заинтересирани граѓани да конкурираат согласно со утврдените критериуми. Испратените фотографии ќе бидат искористени за промоција на Општина Илинден.

04.04.2016 |

Објава за отуѓување на 5 градежни парцели за изградба на лесна и незагадувачка индустрија

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Г2–Лесна и незагадувачка индустрија, Г3-Сервиси, Г4-Стоваришта со компатибилни класи на намени Б1, Б2 и Б4

18.03.2016 |

Објава за отуѓување на градежно земјиште за домување во станбени куќи

Нова објава за парцели во новата населба „Јака“ со  намена за изградба на А1- домување во станбени куќи со компатибилни класи на намени: Б1, В1 и Д3. По пат на електронско јавно наддавање - Пријавите за учество на јавното наддавање можат да се достават до 08.04.2016 година. 

07.03.2016 |

Календар на настани 2017 година

Во текот на 2017 година следуват следни културни активности, манифестации и други свечености:

25.12.2015 |

Донесен Буџетот на Општина Илинден за 2016 година

Советот на Општина Илинден го донесе Буџетот на Општината за 2016 година што изнесува 518.683.000,00 денари, или околу 8,5 милиони евра. При донесувањето на буџетот применет е партиципативниот принцип на буџетирање при поставувањето на приоритетите на локалната заедница.

22.12.2015 |

Донесени нови урбанистички планови за Илинден, Марино и Кадино со вкупна површина од 700 хектари

Советот на Општина Илинден ги донесе новите урбанистички планови за Илинден, Маринo и Кадино со вкупна површина од 700 хектари.

12.12.2015 |

Прес на градоначалникот на Општина Илинден, м-р Жика Стојановски: Во патната инфраструктура ќе бидат вложени 146 милиони денари

Прес на градоначалникот на Општина Илинден, м-р Жика Стојановски: Во патната инфраструктура ќе бидат вложени 146 милиони денари

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ПАТИШТА ВОДАТ КОН ОПШТИНА ИЛИНДЕН
ilinden.gov.mk © 2013