Prijavi problem

Инфо

02.07.2012 |

Објави во тек: Јули - Урбан блок 29 локалитет 14

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија со компатибилни класи на намени Г3, Г4, Б1 и Д2

02.07.2012 |

Стратешки план за ЛЕР на Општина Илинден 2012-2016 година

Општина Илинден во соработка со мисијата на ОБСЕ во Скопје, го изработи новиот Стратешки план за Локален економски развој за периодот 2012-2016 година, што имате можност да го преземете од нашиот веб сајт.

14.05.2012 |

Објави: Мај/Јуни

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија со компатибилни класи на намени Г3, Г4, Б1 и Д2

22.03.2012 |

Буџет на Општина Илинден за 2012 година

Буџетот на Општина Илинден за 2012 година е усвоен на 41-та Седница на Советот на Општина Илинден и ги содржи планираните приходи на буџетот за 2012 година и планираните проекти за реализација од Буџетот во 2012 година. 

14.03.2012 |

Презентација - Можности за инвестирање

Во насока на продолжување и интензивирање на економскиот раст и развој на Општина Илинден се организираше Форумот за Локален Економски развој на Општината, каде што пред присутните стопанственици се презентираше 3Д анимација за можности за инвестирање во Општина Илинден.

24.02.2012 |

Извештај за економскиот развој во 2011 година “52 проекта за 52 недели!“

Согласно својата зацртана програма, Општина Илинден продолжува да ги следи сите достигнувања во областа на светот на компјутерите. Отсега па натаму сите печатени изданија на Општина Илинден што ги објавуваме и во електронска форма ќе можете да ги прегледувате на сосема нов начин, што ќе ви го долови задоволството како да читате обичен печатен весник. 

16.02.2012 |

Календар на културни активности во Општина Илинден за 2012 година

 

Во текот на 2012 година следуват следни културни активности, манифестации и други свечености:

 

09.12.2011 |

ПРЕДЛОГ БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2012 година

Предлог Буџетот на Општина Илинден година ги содржи планираните приходи на буџетот за 2012 година и планираните проекти за реализација од Буџетот во 2012 година. 

08.03.2011 |

Информации за легализирање на дивоградби

 Со цел што подобро да ги запознае граѓаните со содржината на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, Општина Илинден до своите жители дистрибуираше Водич за легализирање на дивоградбите. Во Водичот подетално се објаснети постапките, како и документите што им се потребни на сите оние што поседуваат дивоградби, а сакаат да ги легализираат според најновиот закон за постапување со бесправно изградените објекти.

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Отчет 2013-2017
ilinden.gov.mk © 2013