Prijavi problem

Објава за отуѓување на 5 градежни парцели за изградба на лесна и незагадувачка индустрија и мали комерцијални и деловни објекти

Објавено на: 10.10.2016 - 08:38

 

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на на Г2-Лесна и незагадувачка индустрија, Г3-Сервиси, Г4-Стоваришта со компатибилни класи на намени Б1, Б2, Б4 и Б1- Мали комерцијални и деловни намени со компатибилни класи на намени А3, Б4.

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план за село Кадино, со разработка на Блок 2, 3, 12, 16, 17 и 19 донесен со Одлука бр.07-2310/3 од 11.09.2015 година од Советот на општина Илинден, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната  парцела, намената на градежната парцела, вкупната површина на градежната парцела, површината за градење, максималната висина до венец, процентот на изграденост, вкупната бруто развиена површина по катови, коефициент на искористеност, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.

Пријавите за учество на јавното наддавање можат да се достават до 09.11.2016 година до 16:00 часот по електронски пат на следната интернет страна www.gradezno-zemjiste.mk

Листа на парцели, табеларен преглед, услови, почетни цени и упатство PDF: КОМПЛЕТНА ОБЈАВА


Прилог PDF: ДЕТАЛЕН ПЛАН - Кадино


Линк: Локацијата на Google Maps

 

Градежни парцели 2.1 и 2.4 - Урбанистички План за Кадино Блок 2

 

Градежни парцели 3.7, 3.9 и 3.10 - Урбанистички План за Кадино Блок 3

Остави коментар

Податоците од ова поле нема да бидат никаде јавно објавени.
  • Адресите на web страниците и e-mail адресите автоматски се претвораат во линкови.
  • Автоматско додавање на нов ред.
  • You may use [swf file="song.mp3"] to display Flash files inline

Повеќе информации во врска со опциите за форматирање

Image CAPTCHA
Внесете ги карактерите прикажани на сликата.

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ПАТИШТА ВОДАТ КОН ОПШТИНА ИЛИНДЕН
ilinden.gov.mk © 2013