Prijavi problem

Изградба и подобрување на системот за зафаќање на атмосферските води во н.м. Кадино

Published on: 16.05.2018 - 14:26

Во рамите на реализацијата на еден од приоритетните проекти на општина Илинден „Изградба и подобрување на системот за зафаќање и одведување на атмосферските води“, во текот на овој месец во н.м. Кадино изградена е атмосферска канализација во должина од 215 метри, со поставување на бетонски цевкасти пропусти  Ф-500 мм, со цел  зафаќање и одведување на атмосферските води од централниот дел на ова населено место, како и заштита на патната инфраструктура.

Со реализацијата на овој проект се опфатени улиците „7“, „8“ и улица „10“, со што е извршено одводнување на површина од 96.000 квадратни метри. Со ова е даден голем придонес во решавањето на проблемот со високото ниво на подземните води и можноста од поплавување на куќите и имотите што го имаа околу 300 жители од ова населено место.

Поради рамничарскиот терен на кој што се наоѓа oпштината, подложен на покачување на нивото на подземните води, интензивно и континуирано се работи на одржување на главните, секундарните и терцијалните одводни канали со кои се овозможува зафаќање и непречен проток на атмосферските води и високите подземни води.

Од почетокот на годината, во рамките на реализацијата на проектот Чистење, нивелирање и одржување на отворените одводни канали досега се исчистени се 17.000 метри од каналската мрежа во приоритетните области на општина Илинден.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • You may use [swf file="song.mp3"] to display Flash files inline

More information about formatting options

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Find Us On...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Континуирано инвестираме во подобар и поквалитетен живот за сите во општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013