Prijavi problem

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови

Published on: 05.03.2018 - 15:38

Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка и донесување

на урбанистички планови

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистчко планирање 

(“Сл.весник на Република Македонија” бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015 и 31/2016), Општина Илинден го издава следното:

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат граѓаните и правните лица на територија на Општина Илинден, дека се распишува 

 ЈАВЕН ПОВИК

за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови

  

  • Јавниот повик ќе трае од 05.03.до 06.04. 2018 год.

 

  • Во периодот на траење од 30 дена на јавниот повик, сите заинтересирани  правни и физички лица, може да достават иницијатива за изработка и донесување на урбанистички планови, и тоа:

 

-       УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛА и

-       УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО

 

Предмет на иницијатива може да биде донесување на нов Урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки Урбанистички план или Урбанистичка – планска документација со конкретен предлог од подносителот на иницијативата.

 

  • Јавниот повик ќе биде објавен на веб страната на Општина Илинден www.ilinden.gov.mk, на огласна табла во општината, во службено гласило на општината, во информацискиот систем е-урбанизам, и во дневниот весник   Вечер и Нова Македонија.
  • Иницијативите може да се доставуваат во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма, преку архивата на  Општина Илинден, во горе наведениот рок.
  • За доставените иницијативи, подносителите ќе бидат известени во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам, или во писмена форма, во рок од 15 дена од истекот на рокот за доставување на иницијативи.
  • Прифатените иницијативи од јавниот повик ќе бидат вградени во Годишната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Илинден за 2018.

 

  • Средствата за изработка на потребната документација за прифатените иницијативи треба да ги обезбедат правните или физичките лица кои се подносители на иницијативата.

 

ПРИЛОГ: БАРАЊЕ/ИНИЦИЈАТИВА за изработка на урбанистички план / урбанистичка-планска документација

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • You may use [swf file="song.mp3"] to display Flash files inline

More information about formatting options

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Find Us On...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Континуирано инвестираме во подобар и поквалитетен живот за сите во општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013