Prijavi problem

Финансиски извештаи

Published on: 22.03.2012 - 13:15

Завршна сметка:

Завршна сметка на Општина Илинден за 2016 година

Завршна сметка на Општина Илинден за 2015 година

Завршна сметка на Општина Илинден за 2014 година

Завршна сметка на Општина Илинден за 2013 година

Завршна сметка на Општина Илинден за 2012 година

Завршна сметка на Општина Илинден за 2011 година

Завршна сметка на Општина Илинден за 2010 година

 

Буџет:

Буџет на Општина Илинден за 2017 година

Буџет на Општина Илинден за 2016 година-Измени и дополна

Буџет на Општина Илинден за 2016 година

Буџет на Општина Илинден за 2015 година

Буџет на Општина Илинден за 2014 година

Буџет на Општина Илинден за 2013 година

Буџет на Општина Илинден за 2012 година

Буџет на Општина Илинден за 2011 година

Буџет на Општина Илинден за 2010 година

 

Квартални извештаи 2016:

Квартален извештај четврт квартал 2016

Квартален извештај трет квартал 2016

Квартален извештај втор квартал 2016

Квартален извештај прв квартал 2016


Квартални извештаи 2015:

Квартален извештај прв квартал 2015

Квартален извештај втор квартал 2015

Квартален извештај трет квартал 2015

Квартален извештај четврт квартал 2015

 

Финансиски капацитети:

Податоци за финансискиот капацитет на Oпштинa Илинден

 

Поврзано:

Општина Илинден обезбеди меѓународно признаен кредитен рејтинг

Find Us On...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Теми во фокусот на вниманието

Видео

ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ПАТИШТА ВОДАТ КОН ОПШТИНА ИЛИНДЕН
ilinden.gov.mk © 2013