Prijavi problem

Човечки ресурси

Published on: 12.07.2010 - 16:16

Документи

Службен гласник на Општина Илинден Бр.11 - 2019 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.10 - 2019 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.9 - 2019 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.8 - 2019 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.7 - 2019 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.6 - 2019 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.5 - 2019 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.4 - 2019 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.3 - 2019 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.2 - 2019 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.1 - 2019 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.12 - 2018 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.11 - 2018 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.10 - 2018 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.9 - 2018 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.8 - 2018 годинa
Одлука за работно време
Службен гласник на Општина Илинден Бр.7 - 2018 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.6 - 2018 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.5 - 2018 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.4 - 2018 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.11 - 2015 годинa
Годишен план за обуки 2018 година
Службен гласник на Општина Илинден Бр.3 - 2018 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.2 - 2018 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.1 - 2018 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.13 - 2017 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.11 - 2017 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.12 - 2017 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.10 - 2017 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.9 - 2017 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.8 - 2017 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.7 - 2017 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.6 - 2017 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.5 - 2017 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.4 - 2017 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.3 - 2017 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.2 - 2017 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.1 - 2017 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.9 - 2015 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.13 - 2015 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.10 - 2015 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.12 - 2015 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.13 - 2016 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.12 - 2016 годинa
ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР ВО ЈАВНА УСТАНОВА
ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ
Службен гласник на Општина Илинден Бр.11 - 2016 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.10 - 2016 годинa
Систематизација шема

Find Us On...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Теми во фокусот на вниманието

Видео

Со концертот на групата NEXT TIME - одбележан денот на општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013