Prijavi problem

Човечки ресурси

Published on: 12.07.2010 - 15:16

Документи

Службен гласник на Општина Илинден Бр.11 - 2015 годинa
Годишен план за обуки 2018 година
Службен гласник на Општина Илинден Бр.3 - 2018 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.2 - 2018 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.1 - 2018 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.13 - 2017 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.11 - 2017 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.12 - 2017 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.10 - 2017 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.9 - 2017 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.8 - 2017 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.7 - 2017 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.6 - 2017 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.5 - 2017 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.4 - 2017 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.3 - 2017 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.2 - 2017 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.1 - 2017 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.9 - 2015 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.13 - 2015 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.10 - 2015 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.12 - 2015 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.13 - 2016 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.12 - 2016 годинa
ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР ВО ЈАВНА УСТАНОВА
ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ
Службен гласник на Општина Илинден Бр.11 - 2016 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.10 - 2016 годинa
Систематизација шема
Службен гласник на Општина Илинден Бр.9 - 2016 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.8 - 2016 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.7 - 2016 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.5 - 2016 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.3 - 2016 годинa
Правилник за систематизација на работните места во Општина Илинден
Службен гласник на Општина Илинден Бр.2 - 2016 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.1 - 2016 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.8 - 2015 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.7 - 2015 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.6 - 2015 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.5 - 2015 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.4 - 2015 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.3 - 2015 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.2 - 2015 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.1 - 2015 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.14 - 2014 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.13 - 2014 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.12 - 2014 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.10 - 2014 годинa
Службен гласник на Општина Илинден Бр.11 - 2014 годинa

Find Us On...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Теми во фокусот на вниманието

Видео

ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ПАТИШТА ВОДАТ КОН ОПШТИНА ИЛИНДЕН
ilinden.gov.mk © 2013