Prijavi problem

Општина Илинден го одбележа патрониот празник "Илинден 2-ри Август“

14.03.2012 |

Презентација - Можности за инвестирање

Во насока на продолжување и интензивирање на економскиот раст и развој на Општина Илинден се организираше Форумот за Локален Економски развој на Општината, каде што пред присутните стопанственици се презентираше 3Д анимација за можности за инвестирање во Општина Илинден.

Општина Илинден успешно го имплементира стандардот ISO 9001: 2008

Со континуираното одржливо работење, Општина Илинден продолжува со имплементирање на системот за управување што ги исполнува барањата на стандардот ISO 9001: 2008. Овој меѓународен сертификат за имплементација на Системот за менаџмент за квалитет во делот на извршување на услуги во надлежност на локалната самоуправа, Општина Илинден за прв пат го доби на 28 јули 2010 година.

05.03.2012 |

Жителите на Текија “На кафе со нашиот Градоначалник“

Градоначалникот на Општина Илинден,  Жика Стојановски, во рамките на реализацијата на Проектот “На кафе со нашиот Градоначалник“, имаше средба со жителите на населеното место Текија. 

Средбата се одржа во новоизградениот Дом на култура во ова населено место, што беше опфатен со Проектот „10 Домови на културата“.

ОБЈАВА - БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

Градоначалникот на Општина Илинден

ОБЈАВУВА

   Барање за добивање Дозвола за усогласување со оперативен план

Објава - Барање за добивање Дозвола за усогласување со оперативен план

Градоначалникот на Општина Илинден

ОБЈАВУВА

Барање за добивање Дозвола за усогласување со оперативен план

Согласно член 134 и 135 од Законот за животната средина (Службен весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11), до Градоначалникот на Општина Илинден доставено е барање за Дозвола за усогласување со оперативен план (09-1635/1).

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за Урбанистички план за село за н.м.Илинден, Марино и дел од КО Кадино

Одлука за неспроведување на стратегиска  оцена за  Урбанистички план за село за н.м.Илинден, Марино и дел од КО Кадино – измена и дополна , м.в. Јака   со основна класа на намена А1 домување во станбени куќи   каде  опфатот на користење нема значителни влијанија врз животната средина и врз здравјето на луѓето.  

24.02.2012 |

Извештај за економскиот развој во 2011 година “52 проекта за 52 недели!“

Согласно својата зацртана програма, Општина Илинден продолжува да ги следи сите достигнувања во областа на светот на компјутерите. Отсега па натаму сите печатени изданија на Општина Илинден што ги објавуваме и во електронска форма ќе можете да ги прегледувате на сосема нов начин, што ќе ви го долови задоволството како да читате обичен печатен весник. 

24.02.2012 |

Успешна акција за дарување на крв во Општина Илинден

Во организација на Црвениот крст на Република Македонија, во просториите на Општина Илинден успешно се реализираше уште една акција за дарување на крв. Според Црвениот крст, во една од досега најуспешната акции за дарување на крв во Општина Илинден,  27 крводарители ја даруваа драгоцената течност што значи живот.

Акција за дарување на крв во Општина Илинден

Во организација на Црвениот крст на Република Македонија на23.02.2012 година (четврток), во периодот од 09.00 до 14.00 часот, во просториите Општина Илинден ќе се спроведе акција за дарување на крв. 

16.02.2012 |

Календар на културни активности во Општина Илинден за 2012 година

 

Во текот на 2012 година следуват следни културни активности, манифестации и други свечености:

 

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Заврши литературната манифестација Илинден 2019
ilinden.gov.mk © 2013