Prijavi problem

Буџетски форум во општина Илинден

22.09.2011 |

Противпожарна вежба на Штабот за заштита и спасување при Општина Илинден

Штабот за заштита и спасување при Општина Илинден, во соработка со Противпожарното друштво “Пастор лукс“, во кругот на Општината, изведе показна вежба за употребата на противпожарните апарати во случај на пожар.

Потпишан договор со фирмата што ќе го изведува проектот “Енергетска ефикасност во јавните општински установи“

 Општина Илинден потпиша договор со фирмата „Темон“, која што ќе биде изведувач на проектот “Енергетска ефикасност во јавните општински установи”, што се реализира во соработка со Светска банка. Ова е дел од проектите што Општина Илинден ги реализира во насока на подобрување на енергетската ефикасност и заштеда на енергија во јавните општински установи, односно јавните објекти во сферата на образованието, детската заштита, културата, спортот и општинската зграда.

Изградени четирите тениски игралишта во Општина Илинден

 Oпштина Илинден заврши со изградбата на четирите тениски игралишта, кои што наскорo и свечено ќе бидат предадени во употреба. Тениските терени се дел од Проектот што се реализира во соработка со Агенцијата за млади и спорт, а како дел од Програмата на Владата за изградба на 100 тениски игралишта во општините во Република Македонија.

16.09.2011 |

Предадени во употреба две улици во Дељадровци

 Во населеното место Дељадровци на свечен начин беа предадени во употреба две новоизградени улици. Улиците “2“ и “3“ со вкупна должина од 1.000 метри, во употреба ги предаде градоначалникот на Општина Илинден, Жика Стојановски.

16.09.2011 |

Пуштен во употреба реконструираниот локален пат во Мралино

Oпштина Илинден во соработка со Бирото за регионален развој го реализираше проектот Реконструкција на локален пат во населено место Мралино, во должина од 1.000 метри.

16.09.2011 |

Предаден во употреба локалниот пат Илинден - Пуста Кула во должина од 2 километра

 Oпштина Илинден согласно Програмата за подобрување на локалната патна инфраструктура го предаде во употреба локалниот пат во населба Илинден “Илинден-Пуста Кула“, во должина од 2.000 метри. 

Државен автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух - Месечен извештај Јули 2011

 Во Општина Илинден, со цел да се следи квалитетот на амбиентниот воздух во околината на Рафинеријата за преработка на нафта ОКТА, се инсталираа и поставија две мониторинг станици за мерење на квалитетот на амбиентниот воздух.

31.08.2011 |

Добредојде за 183 првачиња

 По повод стартот на новата учебна година, градоначалникот на Општина Илинден, Жика Стојановски на 1 септември (четврток) ќе ги посети основните училишта на подрачјето на Општината, каде што во училишните клупи ќе седнат 2.000 ученици.

Кон средината на септември ќе почне изградбата на првото Модуларно училиште

 Општина Илинден потпиша договор со фирмата Тримо за изградба на првото Модуларно средно и основно училиште во Општината. Со ова се финализираше овој капитален проект што е од витално значење за образованието и комплетниот развој на Општина Илинден.

Јавна расправа и јавен увид - Изградба на гасовод

 СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА 

Општина Илинден ја известува заинтересираната јавност дека во согласност со член 67 од Поглавје X (Оцена на влијанието на определени стратегии, планови и програми врз животната средина ) од Законот за животна средина (Сл.весник на РМ бр.53/2005; бр.81/2005; бр.24/2007; бр.159/2008; 83/2009 и бр.47/2010) од страна на  ЕНВИРО РЕСУРСИ ДОО, изработен е:

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Континуирано инвестираме во подобар и поквалитетен живот за сите во општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013