Prijavi problem

Ние инвестираме во Македонија!

16.09.2011 |

Пуштен во употреба реконструираниот локален пат во Мралино

Oпштина Илинден во соработка со Бирото за регионален развој го реализираше проектот Реконструкција на локален пат во населено место Мралино, во должина од 1.000 метри.

16.09.2011 |

Предаден во употреба локалниот пат Илинден - Пуста Кула во должина од 2 километра

 Oпштина Илинден согласно Програмата за подобрување на локалната патна инфраструктура го предаде во употреба локалниот пат во населба Илинден “Илинден-Пуста Кула“, во должина од 2.000 метри. 

Државен автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух - Месечен извештај Јули 2011

 Во Општина Илинден, со цел да се следи квалитетот на амбиентниот воздух во околината на Рафинеријата за преработка на нафта ОКТА, се инсталираа и поставија две мониторинг станици за мерење на квалитетот на амбиентниот воздух.

31.08.2011 |

Добредојде за 183 првачиња

 По повод стартот на новата учебна година, градоначалникот на Општина Илинден, Жика Стојановски на 1 септември (четврток) ќе ги посети основните училишта на подрачјето на Општината, каде што во училишните клупи ќе седнат 2.000 ученици.

Кон средината на септември ќе почне изградбата на првото Модуларно училиште

 Општина Илинден потпиша договор со фирмата Тримо за изградба на првото Модуларно средно и основно училиште во Општината. Со ова се финализираше овој капитален проект што е од витално значење за образованието и комплетниот развој на Општина Илинден.

Јавна расправа и јавен увид - Изградба на гасовод

 СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА 

Општина Илинден ја известува заинтересираната јавност дека во согласност со член 67 од Поглавје X (Оцена на влијанието на определени стратегии, планови и програми врз животната средина ) од Законот за животна средина (Сл.весник на РМ бр.53/2005; бр.81/2005; бр.24/2007; бр.159/2008; 83/2009 и бр.47/2010) од страна на  ЕНВИРО РЕСУРСИ ДОО, изработен е:

29.08.2011 |

Министерот Кралев и вицепремиерот Пешевски во посета на Општина Илинден

 Bо пресрет на новата учебна година, на 29.08.2011 во посета на Општина Илинден престојуваа министерот за образование и наука Панче Кралев  и вицепремиерот задолжен за економски прашања, Владимир Пешевски. Градоначалникот Жика Стојановски ги запозна гостите со сето она што досега го реализираше Општина Илинден во насока на обезбедување на квалитетни услови за реализација на образовниот процес, при што беше посетено и ОУ “Гоце Делчев“ во населба Илинден.

Стратешка оцена за влијание врз животна средина

 Градоначалникот на Општина Илинден

ОБЈАВУВА

Во согласност со член 50 а од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр.51/2005, бр.137/2007 и бр.91/2009) и Одлука бр.07-3493/5 од 27.07.2011 година, е подготвена :

  • Локална урбанистичка планска документација вон населено место, за повеќенаменски комплекс КП бр.460 КО Текија и КП бр.360 КО Бујковци, Општина Илинден 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

Врз основа на член 22 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/2002) и член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр.51/2005, бр.137/2007 и бр.91/2009, 124/2010 и 18/2011), Градоначалникот на Општина Илинден го дава следното

С О О П Ш Т Е Н И Е

26.07.2011 |

Успешно реализиран Спортски викенд “Илинден 2011“

 По повод патрониот празник 2-Август Илинден и одбележувањето на јубилејот -15-ет години од постоењето, Општина Илинден на 23 и 24 јули годинава под мотото “Ние навиваме за Македонија“, успешно го реализираше традиционалниот Спортски викенд “Илинден 2011“. 

Во деновите на викендот што измина Општина Илинден беше вистински спортски центар, а жителите имаа можност да уживаат во спортски хепенинг каков што ретко се случува кај нас. Во рамките на овогодинешниот Спортски викенд,  под покровителство на градоначалникот на Општина Илинден, Жика Стојановски, се одржа велосипедска трка, шаховски турнир, како и турнир во голем фудбал и турнир во баскет.

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ПАТИШТА ВОДАТ КОН ОПШТИНА ИЛИНДЕН
ilinden.gov.mk © 2013