Prijavi problem

Ние инвестираме во Македонија!

ОБЈАВА - БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

Градоначалникот на Општина Илинден

ОБЈАВУВА

   Барање за добивање Дозвола за усогласување со оперативен план

Објава - Барање за добивање Дозвола за усогласување со оперативен план

Градоначалникот на Општина Илинден

ОБЈАВУВА

Барање за добивање Дозвола за усогласување со оперативен план

Согласно член 134 и 135 од Законот за животната средина (Службен весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11), до Градоначалникот на Општина Илинден доставено е барање за Дозвола за усогласување со оперативен план (09-1635/1).

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за Урбанистички план за село за н.м.Илинден, Марино и дел од КО Кадино

Одлука за неспроведување на стратегиска  оцена за  Урбанистички план за село за н.м.Илинден, Марино и дел од КО Кадино – измена и дополна , м.в. Јака   со основна класа на намена А1 домување во станбени куќи   каде  опфатот на користење нема значителни влијанија врз животната средина и врз здравјето на луѓето.  

24.02.2012 |

Извештај за економскиот развој во 2011 година “52 проекта за 52 недели!“

Согласно својата зацртана програма, Општина Илинден продолжува да ги следи сите достигнувања во областа на светот на компјутерите. Отсега па натаму сите печатени изданија на Општина Илинден што ги објавуваме и во електронска форма ќе можете да ги прегледувате на сосема нов начин, што ќе ви го долови задоволството како да читате обичен печатен весник. 

24.02.2012 |

Успешна акција за дарување на крв во Општина Илинден

Во организација на Црвениот крст на Република Македонија, во просториите на Општина Илинден успешно се реализираше уште една акција за дарување на крв. Според Црвениот крст, во една од досега најуспешната акции за дарување на крв во Општина Илинден,  27 крводарители ја даруваа драгоцената течност што значи живот.

Акција за дарување на крв во Општина Илинден

Во организација на Црвениот крст на Република Македонија на23.02.2012 година (четврток), во периодот од 09.00 до 14.00 часот, во просториите Општина Илинден ќе се спроведе акција за дарување на крв. 

16.02.2012 |

Календар на културни активности во Општина Илинден за 2012 година

 

Во текот на 2012 година следуват следни културни активности, манифестации и други свечености:

 

08.02.2012 |

Во расчистувањето на снегот се вклучи и општинската администрација

Покрај мобилните екипи на ЈКП “Илинден“ во расчистувањето на снегот се вклучија и вработените во општинската администрација. Беше чистен просторот пред Општината, околните пешачки патеки, како и паркингот. 

08.02.2012 |

Градинката “Гоце Делчев“ го одбележа патрониот празник

Со приредба која што се одржа во спортската сала во населба Илинден, детската градинка „Гоце Делчев“, по трет пат од своето постоење на свечен начин го одбележа патрониот празник.

06.02.2012 |

“На кафе со нашиот Градоначалник“ во Мршевци

Во рамките на Проектот на Општина Илинден “На кафе со нашиот Градоначалник“, градоначалникот Жика Стојановски имаше средба со жителите на населеното место Мршевци. Средбата на која присуствуваа поголем број граѓани се одржа во реконструираниот Дом на култура во ова населено место.

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Свечено одбележан Денот на општина Илинден "Илинден 2-ри Август“
ilinden.gov.mk © 2013