Prijavi problem

Ние инвестираме во Македонија!

Упатство за ИПАРД

 

У П А Т С Т В О за добивање на одобрение за градење за објекти кои во рамки на ИПАРД програма се градат на градежно земјиште за кое е донесена урбанистичко - планска документација

 

08.06.2012 |

ОУ “Браќа Миладиновци“ го одбележа патрониот празник

Со богата приредба и во свечен амбиент, учениците од ОУ „Браќа Миладиновци“, од н.м. Миладиновци го одбележаа патрониот празник на училиштето. 

Во прекрасна атмосфера, на специјално за оваа намена поставената бина во дворот на училиштето, пред голем број гости и родители, учениците се претставија со повеќе одлично изведени точки. 

06.06.2012 |

Испратена третата генерација на дечиња од градинката „Гоце Делчев“

 

Во присуство на голем број родители и гости во детската градинка „Гоце Делчев“ е испратена третата генерација на дечиња што од идната година ќе бидат првачиња. 

На завршната приредбата што по тој повод се одржа во прекрасен амбиент, во дворот на детската градинка, дечињата се претставија со драматизација на бајката „Пепелашка“. 

 

06.06.2012 |

„Сите во Акција за зелена Македонија 2012“

По повод Светскиот ден на животната средина, Општина Илинден во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање и Агенцијата за млади и спорт ја реализираше третата акцијата „Сите во Акција за зелена Македонија 2012“, како дел од проектот „Чиста околина“.

Карта на Општина Илинден!

Почитувани,

со особена чест Ви ја објавуваме првата eлектронска „Карта на Општина Илинден“.

04.06.2012 |

Благодарници за волонтерите во хуманитарната акција „Да ја покажеме хуманоста на дело“

По повод успешно реализираната Хуманитарна акција за собирање на облека и стара хартија „Да ја покажеме хуманоста на дело“, градоначалникот на Општина Илинден, Жика Стојановски им додели благодарници на 30 волонтери кои што учествуваа во акцијата.

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), Општина Илинден, на ден 25.05.2012 година, донесе 

Градоначалникот на Општина Илинден ОБЈАВУВА

Во согласност со член 50 а од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр.51/2005, бр.137/2007 и бр.91/2009) и Одлука бр.07-3493/5 од 27.07.2011 година, е подготвена:

Урбанистички план вон населено место Илинден УБ 5 – измена и дополна, општина Илинден 

03.06.2012 |

Успешно реализирана Литературната манифестација „Илинден 2012“

Општина Илинден успешно ја реализираше 13-та Литературна манифестација  „Илинден 2012“. За прв пат годинава оваа традиционална манифестација чиј централен настан се одржа во хотелот Бест Вестерн-Белви во нас. Илинден, беше посветена на најмладата македонска поезија и проза.

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Свечено одбележан Денот на општина Илинден "Илинден 2-ри Август“
ilinden.gov.mk © 2013